OPIS I MATERIAŁY DO WYCENY

W kolejnej zakładce PRZEKROJE,
przedstawiamy Państwu kilka wariantów wykonania płyty fundamentowej. 
Ich wybór zależny jest od kilku czynnkiów m.in.:
  • wyników badań gruntu
  • ukształtowania terenu,
  • projektowanych obciążeń
  • wymogów termoizolacyjności
  • oczekiwań Inwestora

Materiały potrzebne do wyceny to:


  • rzut fundamentów,
  • przekrój budynku, 
  • wyniki badań gruntu
  • krótki opis -  spadek terenu , uskoki
  • miejscowość i oczekiwany termin wykonania płyty
 

Naszym autorskim rozwiązaniem jest umiejscowienie kanalizacji w warstwie pianobetonu, 
dzięki czemu uzyskujemy idealną stabilizację rur kanalizacyjnych zabezpieczającą system przed rozszczelnieniem. 
Wykonujemy także płyty na szkodach górniczych.

Firma:

LB Technologie
ul. Kossaka 110 , 64-920 Piła
NIP: 764-267-24-14
Kontakt BIURO:

biuro@lbtechnologie.pl
tel. 664 788 905
tel. 664 788 901