CZYM JEST PIANOBETON ?

WŁAŚCIWOŚCI, PARAMETRY TECHNICZNE

Pianobeton – napowietrzone mleko cementowe, do ciężaru właściwego do ok. 500 kg/m3 bez zawartości piasku, kruszyw, powyżej 500 kg/m3 zwykle do produkcji stosuje się piasek o drobnej frakcji do 4 mm. Wytwarzany za pomocą mobilnego węzła o poj. 1 m3 zasilanego prądem trójfazowym.
Wydajność ok. 6-7 m3 / h . Pompowanie gotowej mieszanki za pomocą pompy ślimakowej.
Napowietrzanie mechaniczne za pomocą wytworzonej piany technicznej powodującej zamkniecie pęcherzyków powietrza, dzięki czemu materiał posiada właściwości mrozoodporności i stosunkowo niskiej nasiąkliwości.
Materiał niepalny kl. A1
Bardzo dobra izolacyjność termiczna - l od 0,085 W/mK , wysoka wytrzymałość na ściskanie - 500 kg/m3 ok. 1,2 MPa .
Odporny na grzyby, pleśnie, gryzonie.

APLIKACJA PIANOBETONU

 • temp. podłoża wymagana min. + 5 st. C ,max . ok. + 25 st. C
 • minimalna grubość wylewania  to  4cm
 • może być aplikowany na podłoże nie odizolowane – strop, beton chudy, jak i na odizolowane np. folię
 • podłoże przy bezpośredniej aplikacji musi być wolne od pyłów, plam oleju, farby
 • w przypadku aplikacji na kondygnacji z możliwością wypływu na niższe kondygnacje należy zabezpieczyć wszystkie otwory / szachty, przewierty/ przed wypływem materiału
 • ew. miejsce wypływu materiału / lej / – nie ulega degradacji, zniszczeniu gdyż odpływa cała mieszanka nie zaś odseparowana woda - miejsce to można uzupełnić dowolną mieszanką cementową
 • w celu zabezpieczenia ścian przed nadmiernym zawilgoceniem od bezpośredniego kontaktu z mieszanką pianobetonu, pas przyścienny należy zabezpieczyć materiałem nienasiąkliwym
 • wszystkie instalacje leżące na powierzchni /peszle, długie odcinki rur sanitarnych, instalację wodną, c.o. należy zamocować i zabezpieczyć przed możliwością wypływu na wierzch aplikowanego pianobetonu
 • w przypadku aplikacji na warstwy styropianu, styroduru – płyty należy zabezpieczyć przed możliwością wpłynięcia pianobetonu pod spód, w przeciwnym razie spowoduje to podniesienie, wypłynięcie na wierzch całej luźnej warstwy styropianu
 • nie jest wymagana dylatacja przeciwskurczowa , w zależności od rodzaju zastosowania i sposobu pielęgnacji, mogą pojawiać się niekontrolowane pęknięcia z powodu kurczenia się, te pęknięcia skurczu nie są wadą pianobetonu
 • aplikowanego materiału nie dyluje się

ZASTOSOWANIE PIANOBETONU

 • podbudowy pod parkingi, wypełnienia, wyrównania na stropach, pod posadzkiwarstwa spadkowa - płaskie dachy, dachy odwrócone, dachy zielone – można uzyskać spadek max. do 2
 • wypełnienie kawern, pustek budowlanych
 • wypełnienie nieczynnych rur sanitarnych, deszczowych
 • wypełnienie, stabilizacja wykopów, szczególnie w przypadku występowania mediów w wykopie i braku możliwości zagęszczania, zapobiega osiadaniu
 • stabilizacja gruntu, zwiększenie jego nośności
 • wypełnienie obudów tuneli, kanałów
 • podbudowa, obudowa basenów
 • szachty, przepusty instalacyjne w stropach spełniające wymogi ppoż.
 • podbudowa pod place zabaw, boiska o nawierzchni sztucznej
 • podbudowa pod płyty fundamentowe dla domów wielo i jednorodzinnych
 • przykrycie termiczne i konstrukcyjne wysoko biegnących rur kanalizacyjnych, deszczowych
 • izolacja termiczna i stabilizacja ław fundamentowych w trudnodostępnych warunkach np. w obiektach zabytkowych
 • izolacja termiczna i stabilizacja sieci sanitarnych i wodociągowych szczególnie w przypadkach konieczności wypłycenia sieci

PIELĘGNACJA

 • zaaplikowany pianobeton zachowuje się po obróbce jak zwykła mieszanka cementowa, w stadium twardnienia i wiązania, przez nadmierne obciążenie i inne niewłaściwe używanie pianobeton ulega zniszczeniu
 • powierzchnię mieszanki należy chronić przed przedwczesnym i nierównomiernym wyparowaniem wody, spowodowanym bezpośrednim działaniem światła słonecznego, przeciągiem czy wpływem wiatru
 • pianobeton w składzie warstw podłogi nie pełni funkcji warstwy wykończeniowej, musi być w odpowiedni sposób chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym
 • w fazie wiązania materiału powierzchnia musi być bezwzględnie chroniona przed mrozem
 • na powierzchni mogą występować małe otwory /do 1 cm/ powstałe w wyniku pękania wychodzących na wierzch pęcherzyków powietrza
 

 

CHARAKTERYSTYKA PIANOBETONU

Siedziba firmy:

LB Technologie
ul. Kossaka 110 , 64-920 Piła
NIP: 764-267-24-14

Nasze biuro:

biuro@lbtechnologie.pl
tel. 664 788 905
tel. 664 788 901